Undantagsreglerna i Spanien har utarbetats med kort varsel och det är oundvikligt att de har en del luckor. En annan anledning är utan tvekan att de spanska myndigheterna i flera bemärkelser reagerat sent och de därför tagit i kanske lite för mycket, när det gäller restriktionerna. Sedan håller jag personligen med en del läsare som upplever att det är uteslutande storstadstänkande bakom normerna, för hur nödvändigt är det exempelvis att begränsa människors rörlighet ute på landsbygden?

Till stor del står vi vidare inför stora kulturella skillnader. Svenskar är som regel vana att respektera förordningar - och att se till att andra också gör det..! Därför tar man reglerna på blodigt allvar och synar dem i sömmarna. I Spanien tar många normer med en stor nypa salt vilket gör att myndigheterna tar i ordentligt, om de vill uppnå effekt. På Sydkusten jobbar vi dessa dagar mer än någonsin med att förklara för skandinaver hur spanska myndigheter resonerar.

Sydkustens redaktion har som alla säkert förstår begränsade resurser och dessa är nu hårt ansträngda. Vi informerar som aldrig förr på våra olika kanaler och försöker också svara på alla frågor som vi mottar. Det vore dock önskvärt att innan någon skickar in en egen fråga, först går igenom denna enkla lathund.

1. Läs ordentligt allt som vi publicerat hittills. Vi har strukturerat det så enkelt som möjligt så att du ska kunna finna allt på en och samma adress: https://www.sydkusten.es

2. Om du ej finner ett svar på dina funderingar, varken bland telegramnyheterna eller någon av de angivna informationssidorna, och du anser att det är ett ärende som är av allmänt intresse ska du formulera dina frågor via vår rådgivningstjänst Fråga SK. Vi har skapat en särskild avdelning som heter Coronakrisen: https://www.sydkusten.es

Genom att kanalisera alla frågor och svar på det här sättet undviker vi att behöva behandla samma ärende flera gånger. Sydkusten svarar i dagsläget ej på frågor om coronakrisen varken på telefon eller e-post.

Avslutningsvis vill jag även be dig innan du skickar en eventuell fråga att ta följande i beaktning:

Undantagsbestämmelserna i Spanien kan ha många brister, men de har införts för att så få som möjligt smittas av Covid-19 och dör. I skrivande stund har mer än 500 personer i Spanien satt livet till och siffran kommer att stiga betydligt mer innan krisen är över. Hur mycket beror helt och hållet på hur ansvarsfullt alla agerar. Din plikt är att undvika alla kontakter som inte är absolut nödvändiga med andra människor. I det perspektivet är många frågor överflödiga..!