Sammanlagt 2 696 personer har hittills avlidit i Spanien. Det senaste dygnet har 514 nya dödsfall registrerats, mot 462 dygnet före. Situationen är speciellt allvarlig i Katalonien samt inte minst Madrid, där ispalatset omvandlats till tillfälligt bårhus. Detta då krematorierna just nu inte räcker till.

Mer än 22 000 personer är inlagda på sjukhus, av vilka 2 636 behandlas på intensiven. Hälsovårdsdepartementets talesman Fernando Simón har för första gången redovisat detaljerade siffror om fördelningen av smittfallen per åldersgrupp och kön. Medan de registrerade smittfallen är snarlik den spanska demografiska kurvan är de äldre i majoritet bland de som behövt läggas in. Skillnaden är ännu större bland dem som ligger på intensiven, som till den allra största delen är äldre än 60 år. Av de inlagda är fler män än kvinnor, även om skillnaden inte är statistiskt relevant.

Den spanska smittkurvan är just nu oroväckande brant och i jämförelse med de övriga mest drabbade länderna av coronapandemin är tendensen inte heller särskilt förhoppningsfull. Spaniens siffror är de snabbast stigande, jämte de i Italien och USA. I jämförelse med Italien vid samma fas i krisen har Spanien fler och snabbare stigande fall, medan USA befinner sig i en tidigare fas än Spanien, men visar högre siffror i jämförelse.

Fernando Simón poängterar att coronavirusets inkubationstid medför en fördröjning av resultaten på mellan sju och tio dagar. Det innebär att de nya fall av Covid-19 som registreras i dagsläget är personer som smittades för mellan en och två veckor sedan. Med tanke på att Spanien är inne på sitt tionde dygn i karantän borde positiva resultat skönjas i smittkurvan under de närmaste dagarna.

Hälsovårdsdepartementets talesman kommer dock med fler varningar. Dels kommer antalet smittade och döda att fortsätta stiga och dels kommer sjukvården att se en ökad belastning, även när kurvan början jämnas ut. Det senare beror på att smittade patienter normalt dröjer några dagar innan de eventuellt måste läggas in på sjukhus och sedan tar det för det mesta ytterligare ett par dagar innan tillståndet för en del kräver inläggning på intensiven.

Ett annat orosmoment är den höga andelen smittade sjukvårdare, som i dagsläget är omkring 5 400 personer. Det är en betydligt högre andel än i andra länder och uppges bland annat bero på att vårdpersonalen ej förses med ordentlig skyddsutrustning. Simón betonar däremot att belastningen på vårdpersonalen varierat stort i olika delar av landet och att de största resurserna koncentreras på de främsta krishärdarna.

Fortlöpande information om krisen på följande adress:
https://www.sydkusten.es