Hur mycket UD än upprättat protokoll för krissituationer så har coronakrisen dock upplevts intensivt på ambassaden i Madrid. Hundratals svenskar, möjligen mer än tusen, har ringt för att be om råd och hjälp.

Vilka har varit de vanligaste frågorna?
– I första hand har det handlat om människor som fått sina flyg till Sverige inställda. Det har också hört av sig många som varit på väg till Sverige i bil och som undrat om de kommer fram. Sedan har det varit många frågor beträffande karantänsreglerna och vad som gäller i praktiken.

En del av restriktionerna under krissituationen har varit svåra att tolka. Har ni kunnat reda ut dessa frågetecken genom kontakter med de spanska myndigheterna?
–Det har varit lite av en utmaning, då administrationen av förståeliga skäl varit ansträngd. Vi har till stor del utnyttjat våra diplomatiska kanaler och inte minst Kroatiens delegation, som just nu har ordförandeskapet i EU och som varit mycket hjälpsam. Det är däremot ofrånkomligt att när det tas så omfattande beslut på så kort tid, så blir det föremål för skilda tolkningar på olika håll. Vi har gjort allt vi kunnat för att klargöra saker, men i flera fall har det ej gått att få ett exakt svar.

Tauriainen förstår att det kan uppfattas som frustrerande när en del av informationen som gått ut från ambassaden, bland annat på deras hemsida, är lite luddig men han upprepar att det finns gråzoner gällande de spanska undantagslagarna.
– Ibland tvingas myndigheterna vidta snabba åtgärder där man ej hinner analysera alla konsekvenser. Dessa får därför justeras efteråt.

Sveriges strategi för att bemöta coronapandemin har i flera bemärkelser skilt sig från Spaniens. Hur har du upplevt situationen när du rapporterar hem om händelseförloppet här?
– UD har följt med stort intresse utvecklingen i de olika länderna och vi har fått tydliga direktiv för daglig rapportering om hur krisen bemöts. I Sverige har regeringen som bekant valt att förlita sig på direktiven från Folkhälsomyndigheten, I dagsläget vet nog ingen vilken strategi som är den bästa, men vi hoppas att de beslut som fattats i Sverige är de korrekta. Vår uppgift på ambassaden har varit uteslutande att rapportera om situationen i Spanien.

Vilka råd ger du till Svenskar i Spanien just nu?
– För de turister som eventuellt fortfarande är kvar i Spanien handlar det framför allt om att finna ett sätt att resa tillbaka hem. Där vill jag betona att det endast finns enstaka flygförbindelser kvar och att det inom kort troligtvis inte kommer att finnas några alls under en period. Det är därför bråttom. Det finns avgångar från Málaga och Alicante denna helg och även på tisdag från Costa Blanca. Därefter är det osäkert.
– För de svenskar som bor delar av året i Spanien är det avhängigt av deras personliga situation. UD:s rekommendationer sedan drygt en vecka tillbaka att ej resa betyder inte att dessa personer omedelbart ska åka hem. De som har ett ordnat boende och känner sig trygga kan gott stanna kvar, men det är naturligtvis viktigt att följa de bestämmelser som utfärdas av de spanska myndigheterna.

Ambassadens informationssida med anledning av coronakrisen:
https://www.swedenabroad.se

SK-tv: