Det är också viktigt att förstå att antalet smittade alltid kommer att anges fel framför allt pga att relativt sett få av befolkningen testas. Ett bra exempel på det är att titta på Tyskland som testat mycket mer och hittat fler smittade i förhållande till övriga kategorier. Det innebär att Tysklands relativt låga procentandel döda, sannolikt visar på att viruset inte är så dödligt som man kanske tror när man tittar på spansk/staliensk statistik, utan att det i verkligheten finns många fler smittade i Spanien men pga färre tester och släpande statistik syns de inte. Negativt med fler smittade, men positivt med lägre dödlighet.

Förhoppningsvis får karantänen avsedd effekt och det ser vi egentligen först när värdet på antalet inlagda på sjuhus sjunker. Det innebär i nuläget att att endast antal inlagda på sjukhus är en vettig parameter att bedöma ifrån (den förhoppningsvis positiva reaktionen för hela landet på karantänen kommer vi alltså först med säkerhet kunna se i ett sjunkande antal inskrivna, sedan ett lägre antal döda och fler procent utskrivna friska - och i den ordningen). När det gäller antal smittade är det bättre fråga ”upptäcks nya smittade?” än att relatera antalet till övriga grupper.

Det är intressant att Andalusien verkar (enligt statistiken) kunna stå emot viruset bättre, i så fall förmodligen pga klimatet och kanske även klimatets effekt på folks levnadsvanor. Det får någon forska på.

Carl (Verksam inom sjukvården)