Sánchez har kallat till ett nytt extraordinärt ministermöte imorgon söndag, där de nya restriktionerna ska antas genom dekret. Det inkluderar bland annat att endast de som är verksamma i fundamentala sektorer fortsatt får bege sig till sin arbetsplats. Resten, en majoritet av Spaniens 47 miljoner innevånare, måste stanna hemma.
– Syftet är att minska trycket på våra intensivvårdsavdelningar, vi måste hålla ned smittkurvan, betonade Sánchez.

Utegångsförbudet gäller från och med måndag 30 mars till och med skärtorsdag 9 april. Huvudsyftet är att hålla rörligheten under vardagar nere på ett minimum. Sánchez garanterar samtidigt att alla fortsatt kommer att få ut sin lön, även om de ej kan jobba. För detta väntas regeringen anta nya statliga anslag imorgon söndag.

Den spanske regeringschefen konstaterade samtidigt att coronapandemin inte är en europeisk ensak, men väl utgör det hittills största hotet mot EU:s existens. Den sanitära och inte minst ekonomiska kris som skakar unionen har orsakat en djup spricka mellan olika medlemsländer.

Spanien och Italien efterlyser större solidaritet från de övriga medan i första hand Tyskland och Holland hittills opponerat sig mot större anslag för att motverka krisen. Det ledde i sin tur till att Sánchez vid toppmötet via videokonferens 27 mars vägrade underteckna den föreslagna gemensamma handlingsplanen.
– Vi behöver en verklig förbindelse från EU om solidaritet. Vi efterlyser vågade och handfasta metoder för att lösa problemet med den bristfälliga tillgången till vårdutrustning på en idag mycket aggressiv marknad, sa den spanske regeringschefen bland annat.

Sánchez visade sig allvarligt bekymrad över den kurs som unionen ser ut att ta.
– Spanien har alltid stöttat EU och nu är det EU:s tur att skydda alla europeiska medborgare, inte minst de svagaste och ej ge argument till de som vill se unionens sönderfall.