Raset började kring 9 mars, när skolorna i Madrid stängdes. Månaden registrerar en nedgång med nära 900 000 inskrivna hos Seguridad Social, som därmed stängde mars med 18,4 miljoner som betalar sociala avgifter.

Ministern för försäkringskassan José Luís Escrivá höll tillsammans med arbetsmarknadsministern Yolanda Díaz en lång presskonferens på torsdagen, efter att statistiken redovisats. Escrivá markerade allvaret genom att jämföra med utbrottet av den ekonomiska krisen. Mellan oktober 2008 och februari 2009 föll antalet registrerade hos försäkringskassan med lika många, som nu på knappt två veckor.

Även antalet registrerade arbetslösa har noterat en av de sämsta månadssiffrorna sedan den nuvarande statistiken upprättades, endast överträffad av januari 2009, efter Lehman Brothers fall i USA. Arbetskön i mars steg med 302 265 personer till sammanlagt 3,54 miljoner människor.

Fallet var allmänt i alla sektorer, med två stora undantag. Antalet anställda ökade ej oväntat inom vårdsektorn, men även inom jordbruket steg sysselsättningen. Faktum är att det i dagsläget råder arbetsbrist inom jordbruket.