Att vistas ute på gatan eller allmän plats utan giltigt skäl, räknas under larmsituationen som en administrativ förseelse enligt Lagen om medborgarnas säkerhet (Ley de Seguridad Ciudadana) och kan leda till böter på mellan 100 och 30 000 euro. För att det ska klassas som brott krävs även en vägran mot polisens uttryckliga order, till exempel att polisen uppmanar en person att bege sig hem och denne vägrar att göra så. Detta framhålls av två tillfrågade jurister i tidningen El Diario. Myndighetstrots kan ge upp till ett års fängelse i Spanien.

Jacobo Dopico, professor i straffrätt vid Universidad Carlos III de Madrid, varnar för att det redan har avkunnats domar för olydnad mot myndighetsperson, även när det rört sig om personer som ”endast” brutit mot utegångsförbudet. Han lyfter ett exempel med en man från Telde på Gran Canaria, som accepterat en bot på 720 euro efter att ha brutit mot utegångsförbudet utan giltigt skäl.

I domen, som avgjordes i en så kallad snabbrättegång, saknas dock parametern olydnad mot myndighet. Enligt polisrapporten befann sig mannen på en gata i Las Palmas kl 01.55 den 25 mars i syfte att ha sexuellt umgänge med sin flickvän. Han ska ha visat förakt mot utegångsförbudet men inte gjort sig skyldig till olydnad. Tvärtom erkände han förseelsen, för att kunna dra nytta av straffreduktionen.

Dopico varnar för risken för överdriven iver i arbetet med att sanktionera under larmsituationen och poängterar vikten av tydliga riktlinjer om vad som gäller. Enligt de juridiska experter som El Diario konsulterat, räcker det inte med att dekretet som beskriver reglerna kring utegångsförbudet har publicerats i statsbulletinen BOE (El Boletín Oficial del Estado), för att det ska räknas som en notifikation. Och de straffrättsliga principer som tillämpas under larmsituationen är samma som tidigare, det har alltså inte skapats några nya brottsrubriceringar som gäller för denna period.

En annan sak är när någon upprepade gånger bryter mot reglerna som gäller under larmsituationen. Det var till exempel fallet med en man som dömts i Corcubión i A Coruña för att systematiskt ha struntat i utegångsförbudet utan giltiga skäl. Enligt åtalet stoppades mannen utanför hemmet vid inte mindre än åtta tillfällen under loppet av några dagar i slutet av mars. Första gången informerades han av polisen att han inte fick åka och tanka 3-4 gånger dagligen. Nästa dag hade han givit sig ut för att promenera i grannbyarna. Efter det stoppades han ytterligare sex gånger, några av dem i sällskap, och alltid utan giltiga skäl. Mannen accepterade 1 440 euro i böter för att undvika rättegång.

Även om det förekommer ett flertal straffrättsliga domar så gäller dock majoriteten av sanktionerna som polisen delat ut, administrativa förseelser. Framför allt artikel 26.6 i Lagen om medborgarnas säkerhet, till exempel vägran att identifiera sig eller uppge falska eller felaktiga personuppgifter. Detta kan ge böter på mellan 601 och 30 000 euro. El Diarios källor uppger att det också delas ut lätta påföljder för överträdelser av artikel 37.15, som gäller borttagning av stängsel, band eller andra fasta eller mobila element som placerats ut av polisen som förebyggande åtgärd. Lätta påföljder straffas med mellan 100 och 600 euro.

Enligt uppgift i El Diario utfärdades under de två första veckorna av karantänen 127 760 böter av Policia Nacional och Guardia Civil, vilket kan jämföras med 249 665 för hela 2018.