Forskarna famlar i blindo när det gäller fakta om Covid-19 som behövs för att lägga upp strategin för kommande månader. En av de viktigaste frågorna är om en drabbad kan smittas igen. Förutom några tveksamma fall som beskrivits i media, finns fyra fall som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Det rör sig om vårdpersonal i Wuhan som fick lindriga symptom. En till två veckor efter att de friskförklarats, uppvisade de återigen positivt resultat. Forskarna bakom artikeln erkänner att det skulle kunna röra sig om falska resultat, dock testades de flera gånger.

Försök på apor i Kina pekar på att en återinfektion inte är möjlig och av olika scenarier så är en dubbel infektion det minst troliga, säger Margarita de Val, expert på virala infektionssjukdomars immunologi vid Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) i Madrid, i en artikel i El País. En förklaring kan vara att virusnivåerna varierar hos en infekterad person. Tester kan också ge utslag för rester av viruset som håller på att förstöras av immunsystemet, menar Isabel Sola, expert på coronavirus vid CNB. Enligt Eduardo Fernández Cruz, chef på immunologen vid Hospital Gregorio Marañón i Madrid, tar det cirka en månad för kroppen att utveckla immunitet, vilket kan förklara återfallen i Wuhan.

Vi vet heller inte hur länge immuniteten håller i sig. Det kan röra sig om år, eller månader. Det vanliga är en långvarig immunitet, men för vissa andra coronavirus är det inte så. MERS är ett coronavirus som fördes över från kameler till människor 2012 och som fortfarande cirkulerar då immuniteten varar mindre än ett år. Vad som gäller för Covid-19 vet vi ännu inte.


Den spanska virologen Alfred García-Sastre som arbetar på Hospital Monte Sinaí i New York, menar att om viruset slår till en andra gång så gör det säkert det med lägre intensitet. RS-viruset som är vanligt hos barn måste i snitt smitta tre gånger för att barnet ska få immunitet. Men även om detsamma gäller Covid-19, är det troligaste att symptomen blir lindrigare och personen mindre smittsam för varje gång.

Bör vi förvänta oss en andra våg till hösten och blir den i så fall värre än den pågående? Det var fallet med Spanska sjukan som 1918 dödade omkring 50 miljoner människor. De flesta dödsfallen inträffade under den andra vågen i oktober.

Enligt en studie som publicerats av forskare på Imperial College i London, är en andra våg praktiskt taget oundviklig. Och de varnar för att ju kraftigare den sociala distanseringen varit, desto värre blir den. Anledningen till isoleringsåtgärderna i bland annat Spanien, är dock inte så mycket för att undvika smitta som för att rädda sjukhusen från kollaps.

Kan vi hoppas på en avmattning till sommaren? Enligt Isabel Sola minskar viruskoncentrationen per dygn med tio gånger om lufttemperaturen överstiger 37 grader. Vid lägre temperaturer, exempelvis 22 grader, kan viruset överleva upp till tre dygn.

Ur en evolutionär synvinkel är de mest ”framgångsrika” virusen inte de dödligaste. Virus tenderar att bli mindre skadliga över tid så att deras värdar fortsätter leva normalt och sprider dem vidare. Dock kan virus bara förändras genom mutation och generellt muterar coronavirus mycket lite.

Dödligheten är ett annat frågetecken. I Sydkorea ligger den på 0,6 procent. I den kinesiska provinsen Hubei där utbrottet började, är den 3,7 procent, i övriga Kina 0,8 procent. I Spanien är den 4,2 procent och i Italien 8,3 procent. Siffrorna hänger ihop med antalet tester som görs och Korea är ett av de länder som gjort flest. Dödligheten för Covid-19 är troligtvis till och med lägre än i Korea, eftersom mörkertalet fortfarande är stort. Enda sättet att ta reda på virusets verkliga dimensioner är att testa hur stor andel av befolkningen som har antikroppar.