Karantänen är inte en så konstig åtgärd i Spanien med tanke på att cirka 50 miljoner människor bor i landet och att de, historiskt sett, är vana vid ett mer auktoritärt styre. Vi får löpande information, som det inte finns någon anledning att betvivla, att det mest är gamla och sjuka som drabbas värst. Se källor nedan. Det finns många äldre personer i Spanien, som troligen dessutom bär på underliggande sjukdomar, precis som i Italien. Covid19 har dessvärre i många fall blivit den sista spiken i kistan. Såklart tragiskt ändå. Det finns ju även fall med barn och yngre samt tillsynes friska individer som blivit svårt sjuka eller till och med avlidit. Dessa fall är tack och lov oerhört få. Dock alltid sorgligt när någon närstående dör, oavsett orsak. Men ingenting i jämförelse med alla de människoliv som offras bland de yngre generationerna i kölvattnet av denna Corona-kris.

Efter 3-4 veckors karantän så får oftast själva karantänen fler negativa hälsoeffekter bland medborgarna än själva den smitta som karantänen har till syfte att förhindra. Exempelvis så är det mycket troligt att våld och sexuella övergrepp i hemmen ökar, samt fler självmord och mer allmän psykisk ohälsa (så kallade negativa direkta effekter). Och då räknar man inte ens med de gigantiska finansiella förlusterna som kommer leda till ökade dödsfall inom vården, när det gäller exempelvis behandling av cancer och diabetes (långtgående negativa indirekta hälsoeffekter). Statistik och data finns på detta från den föregående ekonomiska krisen efter 2008. Och då ska man även ta i beräkning att det vi står inför nu är mycket värre. Dock är detta en ny situation för många länder, deras ledare och befolkning så det är svårt att göra korrekta beräkningar och även svårt att jämföra med tidigare virusinfluensor som ägde rum för 100 eller 50 år sedan, då vi lever helt annorlunda liv idag. Oavsett vad så får vi hoppas att den beryktade "kurvan" snart planar ut, så att förlusterna av människoliv både på lång och kort sikt kan minska.

Sveriges regering och epidemiologer spelar ett högt spel och vi får hoppas att de är på rätt väg genom att inte stänga ner hela samhället i form av grundskolor och företag, samt att människor får lov att vistas utomhus i mindre grupper. Sverige bygger sin strategi på frivillighet och eget ansvar i strävan efter så kallad flockimmunitet. Givetvis ges även tydliga direktiv om hygien, sanering, social distansering, utökat skydd av riskgrupperna och med tydliga rekommendationer om att de som kan arbeta hemifrån ska göra det. Gymnasium, högskolor och universitet är stängda, men eleverna ska arbeta hemifrån då dessa nästan eller helt vuxna individer ska kunna klara av detta på egen hand. Medan grundskolorna ska hållas öppna. Klokt, för föräldrarna till vissa av dessa yngre barn behövs i sina respektive yrken inom samhällsbärande instanser som vård, omsorg och rättsväsende.

Hittills har jag bara berört de humanitära förlusterna och hälsoaspekterna. Men som bekant så hänger ekonomiskt välstånd och god hälsa ihop. Varifrån ska skatteintäkter komma om företag går under och folk blir av med sina jobb..? Vem ska betala för de gigantiska underskott som nu byggs upp? Ett land som Spanien som redan har en relativt stor statsskuld ligger illa till. Men Spanien har även mycket stolthet och jävlar anamma och var en av de sydeuropeiska länderna som reste sig starkast och bäst efter den finansiella krisen 2008. Då passade Spanien på att sanera sin överspekulerade fastighetsmarknad. De införde betydligt sundare lån- och amorteringskrav i jämförelse med exempelvis Sverige. Och de mörkade inte heller sina finansiella problem till skillnad från Frankrike.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Jag själv har inte gott om pengar men har förutom det självklara i att handla av mina lokala livsmedelsbutiker även beställt hämt-mat från de restauranger som jag gillar och som fortfarande har öppet, shoppat födelsedagspresenter och blommor online samt skänkt mat och hygienartiklar till behövande. Om alla gör det man kan för att hålla igång jobben och därmed ekonomin, så bidrar detta till att lindra den kraftiga ekonomiska baksmällan som väntar imorgon.

Det vi nu ser kommer få långtgående och mycket negativa effekter för den allmänna hälsan hos befolkningen i hela världen och extra illa för de länder som stängt ner stora delar av sin industri och vardagsekonomi, vilket innebär gigantiska förlorade finansiella värden. Vår tillvaro kommer inte bli densamma. På flera sätt troligen till det sämre för en tid framöver, men det finns också ljusglimtar gällande den globala miljön och naturen samt en möjlighet till en ny politisk och kapitalistisk omstart. Och då gäller det att vi alla tänker efter och inte drabbas av panik. Viktigt att rädslan inte tar över så att vi lyssnar till populister eller att vi bara ser på och accepterar när regeringar röstar igenom integritetskränkande nya lagar som hämmar vår frihet och våra möjligheter till att leva självständigt, vara kreativa och nytänkande. Men kriser brukar även föda nya briljanta affärsidéer och företagsimperium.

Slutligen finns det inte en politiker i Spanien (eller i Italien med flera liknade länder för den delen) som blir omvald om de inte vidtar sådana här hårdföra restriktioner och karantänslagar för att skydda de gamla och sjuka. Här i Spanien så är de äldre en del av samhället och den sociala gemenskapen på ett helt annat sätt. Som du vet är ju även generationsboenden (3-4 generationer under samma tak) vanligt i Spanien och i Italien. Dessa fakta ska då ses i jämförelse med Stockholm som är den storstad med flest ensamhushåll i hela världen. Så med andra ord är det svårt att jämföra Sverige med Spanien om man inte tar hänsyn till sociala, kulturella och demografiska skillnader samt strukturen i den rent parlamentariska styrningen. Dessutom är det inte säkert att den strategi som ger positivt resultat i Sverige skulle fungera lika bra i Spanien och viceversa.

Jag hoppas verkligen att mitt modiga Sveriges vågade strategi håller hela vägen samt att mitt varmhjärtade Spaniens karantän snart är över, så att såväl företagen som folket återhämtar sig starkt och snabbt.

Mattias Tönnheim
F d journalist och numera specialist på krishantering och kommunikation med boende i både Sverige och Spanien.

Källor:
- https://www.folkhalsomyndigheten.se
- https://www.who.int
- https://ec.europa.eu
- https://www.sydkusten.es