Till skillnad mot förra gången röstade två partier emot förlängningen, dels Vox och dels katalanska CUP. Det hindrade dock ej att regeringen fick stöd för sin ansökan med bred majoritet, efter ett maratonmöte som startade klockan nio på morgonen och där omröstningen ej var klar förrän strax före klockan nio på kvällen.

Det breda stödet för den utökade larmsituationen förhindrade ej en ny hård debatt mellan regeringspartierna och främst de två konservativa partierna Partido Popular och Vox. De anklagade Pedro Sánchez för bland annat högmod och för att inte erkänna sina misstag i hanteringen av krisen.

Sánchez betonade i sitt anförande att restriktionerna knappast kommer att upphöra 26 april, men att beslut om den följande tiden kommer att fattas i samråd med hälsovårdsexperterna, baserat på hur krisen utvecklar sig de kommande dagarna.

Parlamentet antog vidare, mot Partido Popular och Vox röster, de ekonomiska åtgärder som regeringen antagit genom dekret de senaste två veckorna. På långfredagen kommer ministerrådet att hålla ett nytt extraordinärt möte för att anta nya åtgärder. Sánchez har redan annonserat att från och med måndag kommer restriktionerna att lättas något och återgå till en snarlik situation den som rådde före påsk. Det vill säga att en majoritet av företagssektorerna åter tillåts vara verksamma.

Först väntar dock ett nytt ministermöte och Pedro Sánchez vana på senare tid att framträda på lördagar och annonsera nya åtgärder, gör att det i dagsläget ej går att förutse exakt vad som kommer att gälla nästa vecka.