Som Sydkusten tidigare informerat hävs nu det stängningsförbud som omfattat alla icke fundamentala verksamheter, även om en del fortsatt får vänta med att slå upp sina dörrar. Det gäller exempelvis hotell, en majoritet av detaljhandeln samt barer och restauranger. De senare får dock erbjuda hemleverans.

Det rör sig dock inte om en allmän lättnad av restriktionerna, då coronasmittan i Spanien ännu ej är under kontroll. För att markera detta har en rad direktiv och rekommendationer utfärdats till dem som nu åter arbetar utanför hemmet. Läs på!

- Om du har några som helst symptom, stanna hemma! Det gäller även personer som bor tillsammans med någon som testats positivt på Covid-19, eller som har misstänkta symptom. Isoleringen bör vara i minst 14 dagar.

Åk helst inte kommunalt. Till skillnad mot de normala rekommendationerna avrådes nu från samåkning, för att förebygga smittspridning. Gå, cykla eller ta din egen bil. Håll hela tiden minst två meters avstånd till andra personer. I en taxi eller VTC tillåts endast en passagerare per sätesrad och på så långt avstånd från varandra som möjligt i fordonet.

- Bruka sanitetsmasker. Detta gäller speciellt om man trots allt behöver färdas i buss eller tåg, som för övrigt tillåter betydligt färre passagerare än normalt.

- Håll avståndet även till kollegorna. På arbetsplatsen bör minst två meters avstånd upprätthållas under hela arbetsdagen. Det gäller inte minst i allmänna utrymmen som omklädningsrum.

- Håll avstånd till kunderna. De verksamheter som betjänar allmänheten måste vidtaga en rad förebyggande åtgärder för att upprätthålla social distans. Antalet personer i lokaler ska begränsas och helst ska skyddsskärmar finnas mellan kassör och kunder. I möjligaste mån ska hanteringen av kontanter undvikas. I de fall nära kontakt med kunder är oundviklig ska arbetarna förses med lämplig skyddsuniform.

- Tillämpa flexibla arbetstider. För att minska ansamlingen av personer på arbetsplatsen rekommenderas skift, så att inte alla är på plats samtidigt. Bär helst munskydd även på jobbet. Personal som arbetar i nära kontakt med allmänheten bör förutom ansiktsmask även bruka plasthandskar.

- Ha en tydlig läkarplan. Alla arbetsplatser måste ha en i förväg utarbetad plan, i händelse att akut läkarvård behöver tillgås.

- Var hygienfreak. (Sydkustens definition.) På jobbet bör man mer än någonsin desinfektera, tvätta händerna noggrant och regelbundet, undvika att dela föremål som telefoner och datorer och framför allt ej att skaka hand eller kindpussa med kollegor och kunder.

- Underhåll arbetsplatsen. Arbetsmiljön måste vara så optimal som möjligt. Det inkluderar ordentlig och regelbunden vädring, samtidigt som temperaturen bör ligga på mellan 23 och 26 grader. Handtvål och pappersservetter med mera bör hela tiden finnas till disposition. Arbetsplatsen ska vidare rengöras ofta.

- Tvätta uniformerna noggrant. Efter arbetsdagens slut bör de som brukar uniformer placera dessa i förseglade plastpåsar för lämning i tvättinrättning. Uniformerna bör tvättas i minst 60 graders värme.

Läs mer om myndigheternas rekommendationer gällande arbetsplatserna (på spanska):
https://ep00.epimg.net