Länkar som nämns i intervjun:

- Linguaiuris
http://www.linguaiuris.com

- Fråga SK:
https://www.sydkusten.es

- Dirección General de Tributos, för frågor beträffande skattskyldighet i Spanien:
https://sedeminhap.gob.es

- Samma länk, men med instruktioner på spanska:
https://sedeminhap.gob.es

- Information om undanröjande av internationell dubbelbeskattning:
https://www.skatteverket.se