“Jag är trött, förbannad och rädd och jag behöver en syndabock som jag kan hälla alla mina negativa tankar över under karantänen. Så jag har beslutat mig för att satsa på ett säkert kort: att ansluta mig till de senaste veckornas hatstorm mot Fernando Simón.”

Så inleds en satir i tidningen El Diario som publicerades i veckan och som består av en lista med sex punkter för dem som vill lära sig att hata smittskyddsläkaren Fernando Simón. Artikelförfattaren gör klart att det handlar om hat, inte om kritik, förebråelser eller invändningar mot det arbete som utförs av chefsepidemiologen. Hat i ordets verkliga bemärkelse, det vill säga intensiv och ihållande känsla av ovilja mot någon som man önskar ont över.

Om du vill ansluta dig till hatarna erbjuds följande snabbmetod: 
Följ inte Fernando Simóns framträdanden. Koppla ner omedelbart, annars kommer du inte att lyckas. Han har under två månader visat upp sitt ansikte dagligen, förklarat med tålamod, enkelhet och pedagogik de komplicerade och kontroversiella frågorna för en publik i chock, erkänt och tagit på sig både egna och andras misstag samt svarat på medias frågor. Om du lyssnar på honom dagligen blir du förtrollad och du kommer tycka att han är en trevlig typ. Så håll dig så långt borta du kan. Annars kan det sluta med att du, trots felen, tycker att han gör ett bra jobb i detta svåra ögonblick. Ersätt hellre hans långa framträdanden med korta videos tagna ur sina sammanhang.


Glöm vem Fernando Simón är och varifrån han kommer. Glöm hans CV, de tjänster han utfört, hans prestige. Glöm bort alla år han varit i tjänst, de olika regeringar han arbetat för. Glöm vem som utsåg honom. Tänk hellre att han är oförmögen, oduglig, en vandrande katastrof. Om du inte lyckas är det ingen fara, erkänn att han visserligen är förberedd men underdånig, en marionett i regeringens ledband. Båda alternativen fungerar. 


Lägg till en snedvriden tillbakablick: alla andra visste vad som skulle hända, utom han. Eller ännu bättre, alla visste vi vad som skulle hända utom han. Samtliga experter såg att pandemin skulle komma, utom Fernando Simón, som underskattade signalerna. Alla epidemiologer varnade för miljoner smittade och tusentals döda, men Fernando Simón lyssnade inte på dem. Samtliga internationella organ, bad länderna att förbereda sig för seklets största världsomfattande kris, men Fernando Simón sa att vi skulle hålla oss lugna. Hela världen visste att kvinnorättsmanifestationen 8 mars skulle sluta i massaker, men Fernando Simón uppmanade oss att gå. 


Titta inte på vad som händer i andra länder, hur andra regeringar hanterar krisen. Lyssna inte på dem som säger att alla reagerade för sent, många till och med senare än Spanien, och att skillnaden i hur hårt ett land drabbas inte ligger i bristen på framsyn utan i andra strukturella orsaker och tidigare politik (satsning på sjukvård och forskning till exempel). Lyssna inte på dem som erkänner Spaniens ansträngningar (framför allt folkets karantän) för att kontrollera utbrottet och den minskning vi nu ser (visserligen långsam men dock). Sluta att titta på andra länders statistik, det finns en risk att de går om oss och då snuvar de oss på vårt hat.


Förlåt inte ett enda misstag, inte från Simón, inte heller av resten av krisgruppen, och självklart inte från regeringen. Applicera aldrig ”the benefit of the doubt” (oskyldig till motsatsen bevisats). Straffa lika hårt den inledande tvekan att vidta åtgärder och den allvarliga bristen på skydd för sjukvårdspersonal, som ett missförstånd under en presskonferens eller en dum åtgärd som snabbt rättas till. Acceptera aldrig att människor under enorm press kan begå misstag, överbelastade av den värsta krisen på decennier, utan motstycke, slutkörda när de tvingas fattar snabba beslut i realtid, utan tidigare erfarenheter att följa.


Fundera inte på vem hatarna är, det vill säga inte kritikerna, utan hatarna. Vem är politikerna och journalisterna som den senaste tiden kallat Simón för oansvarig, så kallad expert, kändisepidemiolog, okunnig, försumlig, lögnare, barnindoktrinerare, kommunist, slav, marionett, buktalardocka, ond, skurk, opassande, Doktor Död, psykopat, dum, pajas, trasdocka, löjlig. Du vill inte veta vem som har uttalat alla dessa attribut som går att samla ihop från kolumner, pratshower och tweets, om det inte är så att du gillar att vara i samma lag som dem.

Fotnot: På grund av den stigande kritikstormen har Spaniens krisgrupp, ledd av Fernando Simón, beslutat upphöra med de dagliga presskonferenser som hållits sedan coronakrisen startade. De dagliga mötena tillsammans med regeringschefen Pedro Sánchez består, men krisgruppen kommer i fortsättningen endast framträda vid särskilda tillfällen.

Fakta
Fernando Simón Soria föddes 1963 i Zaragoza. Han är läkare, utbildad vid Universidad de Zaragoza, med en specialistutbildning i epidemiologi från London School of Hygiene & Tropical Medicine. Han kompletterade sina epidemiologistudier på European Centre for Disease Prevention and Control. Han har verkat som läkare i byar i Huesca och Zaragoza stad. Han har också tjänstgjort som läkare i Mozambique, Somalia, Burundi, Zambia och Togo. Han har bott i Ecuador och Guatemala, och jobbat som epidemiolog i Paris.

Han återvände till Spanien 2003, när han erbjöds att ansvara för uppbyggnaden av Unidad de Alertas y Emergencias de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sedan 2012 chef för Hälsovårdsdepartementets Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (ungefär Centrum för koordination av hälsokriser), talesman för den speciella ebolakommittén i Spanien 2014 och spanska hälsovårdsdepartementets talesman under den pågående Coronakrisen. Han insjuknade själv i Covid-19 i slutet av mars men friskförklarades 14 april och kunde återgå i tjänst.