Sánchez fastställer att karantänen haft avsedd effekt och att antalet smittfall bromsats. Spanien kan därför snart gå in i nästa fas, som är en successiv dämpning av smittkurvan och av restriktionerna. Hur det ska gå till kommer att fastställas vid det ordinarie ministermötet på tisdag 28 april.

Den spanske regeringschefen varnar samtidigt för att risken för en ny pik i antalet smittfall och inlagda på sjukhus är stor. Därför kommer nästa fas även inkludera en förstärkning av vårdsektorn, inte minst vid hälsovårdscentralerna, för att kunna bemöta en möjlig ny våg.

Om den nuvarande tendensen består annonserar Sánchez att redan nästa lördag 2 maj kommer även vuxna och barn över 13 år att kunna lämna hemmet för annat än enbart vitala ärenden. Det är inte bestämt ännu under vilka omständigheter, men det blir troligtvis till en början under begränsad tid och avstånd från hemmet, liksom med social distansering och rekommendation att bära munskydd. Däremot verkar det som att de som redan bor tillsammans kommer att tillåtas gå ut tillsammans.

Som regeringen tidigare annonserat kommer lättnaden av restriktionerna att variera beroende på smittsituationen i olika områden. Sánchez betonar dock att centralregeringen alltid kommer att ha sista ordet och att det faktum att antalet smittfall i dagsläget är lågt på vissa platser, ej garanterar att det inte kan uppstå toppar även där.