Pedro Sánchez framträdde klockan 18.00 på tisdagen, fyra timmar senare än annonserat, efter ett nytt maratonmöte i ministerrådet. Han står vid sitt löfte om att allmänheten ska få komma ut under kontrollerade former från och med lördag 2 maj, men tillade att villkoren kommer att fastställas av hälsovårdsdepartementet.

Målet är att vissa områden ska ha klarat av den totala nedtrappningen om sex veckor och att de sista fullbordat sin anpassning på åtta veckor. Detta innebär att hela Spanien skulle ha avklarat helt den så kallade nedtrappningen till slutet av juni.

Den plan som annonseras av Spaniens regering har utformats i nära samarbete med inte bara hälsoexperter, utan även de regionala myndigheterna samt arbetsmarknadens parter. Nedtrappningen kommer att ledas av centralregeringen, även om den ska tillämpas i olika faser i olika områden, främst provinsmässigt men även ömässigt.

Tills vidare begränsas rörligheten mellan olika områden av Spanien till ett minimum. De inledande dispenserna kommer att gälla uteslutande inom varje område.

Nedtrappningen kommer att genomföras i fyra olika faser, som ska bestå i minst två veckor vardera. Det är nämligen den inkubationstid som coronaviruset befinns ha.

I väntan på närmare detaljer är faserna följande:

Fas 0.
Den har delvis redan inletts, samt gäller fullt ut från och med måndag 4 maj och omfattar följande (avhängigt av situationen i varje område):
- Tillstånd att komma ut i större utsträckning för att motionera individuellt samt för promenader tillsammans med dem man sambor med. (Barn under 14 år sedan i söndags och övriga från och med 2 maj.)
- Öppnande av vissa hittills stängda verksamheter, medelst förbokningar.

Fas 1.
(Vissa öar som La Gomera, El Hierro och Formentera tillåts gå in i denna fas direkt från och med måndag. Övriga områden alltså tidigast måndag 11 maj.)
- Mindre butiker tillåts öppna, men ej stora varuhus och shoppingcenter ännu.
- Serveringar får öppna uteserveringar, med maximalt 30 procents beläggning.
- Hotell får börja öppna, men ej upplåta samlingsplatser.
- Kyrkor och andra kultplatser får rymma upp till 30 procent av sina platser.
- Äldre än 65 år ska ha prioritet när det gäller dispens för att gå ut.

Fas 2.
- Restauranger tillåts öppna inomhus, med maximalt en tredjedel av sin kapacitet gäster och endast bordservering.
- Biografer, teatrar och andra samlingslokaler får inrymma upp till en tredjedel av sina åskådarplatser.
- Några skolbarn tillåts återvända till skolbänken (en majoritet får dock med all sannolikhet ge sig till tåls, tills efter sommarlovet.)
- Turistattraktioner och utställningsområden tillåts inrymma max en tredjedel av sin kapacitet.
- Kulturevenemang inomhus får hållas med max 50 deltagare och så länge dessa ej utgör mer än en tredjedel av lokalens kapacitet.
- Utomhusevenemang upp till 400 personer tillåts, men det måste vara sittande platser.
- Kyrkor får inrymma 50 procent av sin kapacitet.
- Jakt och fiske får återupptas.

Fas 3.
- Allmänheten beviljas större rörlighet, men i många sammanhang kommer munskydd att vara påbud.
- Butiker tillåts inrymma upp till 50 procent av sin kapacitet, men alltid med minst två meters avstånd mellan varje person.
- Restauranger tillåts inrymma fler gäster, så länge säkerhetsavstånd upprätthålls.

Under samtliga faser och även när nedtrappningen väl är avklarad kommer munskydd och social distansering vara rekommenderade och i vissa fall påbud. Utvecklingen i varje område kommer att följas noggrant och övergången till nästa fas kommer att bedömas enligt fyra huvudparametrar:
1. Vårdsektorns situation och kapacitet i varje område, främst vad gäller vårdmottagningar med husläkare samt platser på intensiven.
2. Smittspridningen i området.
3. Vidtagna säkerhetsåtgärder på allmänna samlingplatser.
4. Lokala sociala- och ekonomiska omständigheter.

Pedro Sánchez tillade att viruset ej försvunnit och att vi nu går in i den svåraste och farligaste fasen, då nedtrappningen medför större smittrisk- Detta kräver att säkerhetsnormerna följs till punkt och pricka. Han betonade att i de fall som enskilda personer bryter mot bestämmelserna går detta ut över resten av befolkningen.

Den spanske regeringschefen avslutade med att markera att även om myndigheterna bär det yttersta ansvaret för de åtgärder som vidtas, så är det befolkningen som har huvudrollen i nedtrappningen av restriktionerna. Han tillade att de hårda reglerna ej fattats godtyckligt och att genom att följa normerna bidrar alla till att rädda människoliv.

Fotnot: Detta är PLANERADE RIKTLINJER. Konkreta beslut har ej fattats eller annonserats ännu. Det är naturligt att annonseringen väcker en stor mängd frågetecken, men vi ber vänligen läsarna att visa tålamod och vänta med att skicka in detaljerade frågor till redaktionen, tills de konkreta normerna annonserats.