Den främsta orsaken till inflationsraset är de rekordlåga bränslepriserna. Samtidigt har beräkningen av generalprisindex fått anpassas efter de produkter som fortfarande konsumeras, under larmsituationen. Dessa standardprodukter upplever i sig en årlig prisökning på 3,2 procent, vilket är en procentenhet högre än i mars. Priset på färska livsmedel upplever å sin sida en årlig ökning på 6,9 procent, vilket är 0,3 procent högre än i mars.

Det är första gången som den spanska inflationen är negativ sedan sommaren 2016.