En av de största kontroverserna efter att den första nedtrappningen per områden annonserats 8 maj är att två hela provinser i Andalusien tvingats vänta, medan andra provinser som exempelvis Alicante delats upp enligt sjukvårdsdistrikt. Smittspridningen och trycket på vårdsektorn är mycket ojämnt fördelad både i Granada och Málaga, med större koncentrationer i provinshuvudstäderna och obefintligt med fall av Covid-19 i glesare områden.

Chefen för den spanska krisgruppen, smittskyddsexperten Fernando Simón, fick på lördagen 9 maj en konkret fråga om beslutet att låta Granada och Málaga förbli i Fas 0 tills vidare. Simón hänvisade till tekniska skäl, men tillade att utvecklingen är så pass positiv att övergången till Fas 1 skulle kunna ske redan 18 maj. Det vill säga en vecka efter de övriga provinserna i Andalusien.

Simón uppger att det andalusiska regionalstyret presenterade ett annorlunda förslag till nedtrappning än andra regioner, där de provinser som nu går in i Fas 1 skulle beviljas trappa ned i hela området medan Granada och Málaga föreslogs en indelning som ej överensstämmer med den statliga modellen. Han tillägger att övergången till Fas 1 kan ske i både Granada och Málaga skulle kunna godkännas tidigare än de två veckor som urpsrungligen angivits, men att det först och främst kräver en formell ansökan från det andalusiska regionalstyret. Denna måste dessutom gälla en nedtrappning i hela området och ej sektionsvis. Simón förklarar att krisgruppen bland annat sett en smittrisk kopplad till resor inom de två provinserna.

Smittskyddschefen passade på att lovorda det sätt på vilket de andalusiska myndigheterna agerat för att bemöta coronakrisen och som lett till att både smittspridningen och antalet dödsfall i Spaniens mest befolkade region hållits på en betydligt lägre nivå än riksgenomsnittet. Samtidigt varnade Simón för riskerna att trappa ned för tidigt på restriktionerna.

Kritiken mot krisgruppen beträffande nedtrappningen i olika områden har varit hård från flera håll. Ledaren för Vox Santiago Abascal anklagar regeringen för att agera kriminellt och kräver att namnen på de elva experter som ingår i krisgruppen offentliggörs. Det andalusiska presidentrådet Elías Bendodo har å sin sida uppgivit i en radiointervju i COPE att besluten om vilka områden som tillåts trappa ned mer styrs av regeringens politiska allianser än hälsomässiga skäl.