Faran är långt ifrån över, men siffrorna talar enligt Sánchez sitt tydliga språk. Spanien, med bland annat ett R-tal som nu är nere i 0,2 (antal nya smittade per Covid-positiv) är inte längre ett av de länder som skakas mest av coronakrisen.
– Vi befinner oss nu i nedtrappningsfasen, men det råder fortfarande en sanitär larmsituation. Vi får ej slappna av i vår vaksamhet, betonade den spanske regeringschefen.

Ett av de viktigaste besked som Sánchez hade är att det blir en sommarsäsong för turismen i år. Både den inhemska och den utländska. Han uppmanar allmänheten att börja planera för sin semester, men samtidigt vara medvetna om att det i år måste ske under särskilda säkerhetsåtgärder. Det kommer även gälla utländska besökare, då inreseförbudet för icke bofasta kommer att hävas i juli.
– Vi kommer att garantera både turisternas säkerhet och att dessa ej för med sig smitta hit. Det finns inget motsatsförhållande mellan affärer och hälsa. Den spanska turistsektorn kommer nu att följa två nya grundprinciper, miljömässig hållbarhet och sanitär trygghet.

Nedtrappningen innebär att även andra verksamheter successivt kan återupptas. Sánchez nämnde bland annat La Liga, där fotbollssäsongen återupptas 8 juni, om än inför tomma läktare. De exakta omständigheterna för spelarna, bland annat en annonserad tvångsisolering inför varje match, debatteras dock fortfarande.

Sánchez glömde mitt i optimismen ej bort de som har det svårast. Han passade på att annonsera att den utlovade medborgarlönen slutligen kommer att antas av ministerrådet nästa vecka och börja betalas ut i juni. Den kommer utgöra en belastning på statskassan på omkring tre miljarder euro om året. Mer än 850 000 familjer kommer enligt Sánchez att gynnas.

Det är nu även annonserat att från och med tisdag 26 maj kommer det att råda landssorg i Spanien, i hela tio dagar. Detta för att hedra offren för coronakrisen. Sánchez uppfyller därmed sitt löfte om att utlysa landssorg när hela landet väl gått in minst i Fas 1. Han tillade att sorgperioden kommer att avslutas med en statsbegravning för alla offer, ledd av kung Felipe.
– Offren förtjänar att bli ihågkomna, men även att vi håller sams. Vi måste samleva i den nation som de byggde upp.

På de sedvanliga frågorna från pressen svarade Sánchez bland annat att regeringen ännu ej beslutat om den ska ansöka om ytterligare en förlängning av larmsituationen, efter 6 juni. Han försvarade dock åter igen att denna modell fungerat och att det varit inte bara det effektivaste utan även det enda sättet att bemöta coronapandemin.

Regeringschefen fick även flera frågor beträffande den uppmärksammade överenskommelsen med baskiska EH Bildu, om en reform av arbetsmarknadsnormerna. Detta för att garantera att partiet lade ned sina röster i onsdags beträffande den senaste förlängningen av larmsituationen. Sánchez har tidigare lovat att han aldrig skulle förhandla med EH Bildu, men uppger att han ej haft något val mot bakgrund av Partido Populars agerande, när de gått från att stödja larmsituationen till att senast rösta emot denna.

Frågorna berörde även kontroversen över områden som fått vänta längre än andra på att få trappa ned, som Madrid och även Málaga- och Granadaprovinsen. Där hänvisade Sánchez till experternas bedömningar.

Den spanske regeringschefen ville inte ge framträdandet som avslutat innan han själv delade ännu en siffra. Fram till 20 maj har 3 556 567 avancerade PCR-tester av Covid-19 genomförts i Spanien och denna vecka har dessutom den andra av sammanlagt tre prov för antikroppar genomförts på testgruppen. Detta arbete har fungerat utmärkt, tack vare det konstruktiva samarbete som över lag råder mellan staten och de regionala administrationerna.