Energi- och miljödepartementet avråder från bruket av engångsprodukter, mer än nödvändigt. Den risken är uppenbar när det i dagsläget strävas efter att undvika att dela på föremål. Plasttallrikar, bestick, muggar liksom andra plastföremål som handskar och vissa typer av engångsmasker kan vara förebyggande mot Covid-19, men gör miljön ingen tjänst. Det riskerar att sabotera ett internationellt projekt mot spridningen av plastföremål, som pågår sedan 2018.

Även om coronapandemin och larmsituationen i flera bemärkelser ser ut att ha gynnat miljön, i form av inte minst minskade utsläpp, ser det nu ut som om direktiven från hälsovårdsdepartementet kommer att krocka med rekommendationerna från miljömyndigheterna.