För första gången sedan larmsituationen utlystes framträdde Sánchez ej i direktsändning på lördagen, utan det skedde först på söndagen, efter den tolfte veckokonferensen med landets regionalpresidenter. Troligtvis sökte Sánchez på så vis större konsensus, istället för att som tidigare annonsera nya åtgärder före mötet.

Den spanske regeringschefens främsta besked var denna gång att de autonoma regionerna återfår en stor del av sitt självbestämmande från och med Fas 3. Centralmyndigheterna kommer endast bestämma över rörligheten inom landet, medan regionalregeringarna ska administrera nedtrappningen och en eventuell uppdelning i olika områden. Sánchez försvarade larmsituationen som den enda som möjliggör undantagssituationen och han betonade att den är helt grundlagsenlig, enligt paragraf 116 i den spanska författningen.

De flesta av målen när coronapandemin utbröt uppges nu ha uppnåtts. Smittkurvan har pressats ned och antalet friskförklarade är avsevärt högre än antalet nya smittfall. Samtidigt poängterar Sánchez att faran ej är över och att konkreta exempel de senaste dagarna på oansvarigt beteende snabbt kan leda till nya smitthärder.

En del av framträdandet ägnades åt den ekonomiska situationen. Sánchez uppger att återhämtningen väntas starta sista kvartalet 2020 och ta två år. Regeringen har avsatt stora medel för att hjälpa både företag och familjer och den senaste åtgärden antogs så sent som 29 maj och handlar om en medborgarlön, som kommer att gynna upp till två miljoner medborgare, många av dem barn.

Sánchez berättade vidare att en EU-överenskommelse förefaller nära och omfattar ett paket som skulle inkludera ett stöd till Spanien på 140 miljarder euro. Den spanske regeringschefen jämförde detta med Marshallplanen från 1948 och det var inte den enda hänvisningen han hade till USA. Den spanske regeringschefen inledde sitt framförande med att konstatera den allvarliga smittsituationen i USA och att antalet dödsfall enbart i delstaten New York överträffar dem i Spanien.

Sedan hade Sánchez även en hälsning till alla väntade turister ”från och med början av juli”. De är fundamentala för Spaniens ekonomi och garanteras en säker vistelse i landet, ”med social distansering men emotionell närhet”.

Den spanske regeringschefen poängterade med anledning av detta att det kommer att råda en så kallad ”ny normalitet” tills dess att ett vaccin tagits fram. Med detta mål har Spanien avsatt 125 miljoner euro och tio olika spanska forskarlag arbetar i dagsläget intensivt på att få fram detta efterlängtade vaccin.

Framträdandet utnyttjades vidare av Pedro Sánchez för att försvara och lovorda det arbete som utförs av dels smittskyddsläkaren Fernando Simón och dels hälsovårdsministern Salvador Illa, som bägge fått utstå hårda och enligt Sánchez orättvisa attacker. Båda är även föremål för flera juridiska anmälningar med yrkande på till och med fängelse.

Avslutningsvis efterlyste Sánchez åter igen enighet. Själv i svart kostym och slips påminde Sánchez om att Spanien befinner sig i sin längsta landssorg någonsin och han vädjade att den spanska flaggan ej brukas partiskt, utan ses som en fredssymbol.