Siffrorna från statistiska institutet CIS speglar tydligt konsekvenserna av coronapandemin. Även om de ej anger hur många av de avlidna som var smittade av Covid-19, hjälper siffrorna att kasta ett visst ljus över de många mörkertalen.

Under perioden 1 januari till och med 24 maj avled 225 930 personer i Spanien. Det var 43 945 fler än året före. Även om detta skulle kunna tillskrivas andra orsaker än enbart coronavirus, är det påfallande att närmast hela överdödligheten koncentreras till den värsta fasen av pandemin, det vill säga mars-april. Samtidigt är siffrorna den sista veckan av den granskade perioden, från och med 18 maj, snarlika förra årets.

Den största överdödligheten registrerades vecka 14, det vill säga mellan 30 mars och 5 april. Den var nämligen på 154,6 procent, jämfört med 2019.

Även om vi förmodligen aldrig kommer att få veta exakt hur många av de avlidna som var smittade av Covid-19 kan överdödligheten ställas i kontrast till de officiella dödstalen för coronapandemin. De var 24 maj 28 752 personer, vilket är avsevärt fler än i dagsläget, på grund av nedskrivningen med nära 2 000 personer förra veckan.

Överdödligheten i år är vidare störst i de regioner som drabbats värst av coronapandemin. I Madrid var den på 72,7 procent, följd av Castilla-La Mancha (58 procent) och Katalonien (41 procent). I den andra vågskålen registrerade Balearerna endast 0,5 procent fler dödsfall i år och Murcia 1,1 procent.