Redan i slutet av juli väntas de spanska trupperna lägga ned sin huvudbas i Irak, vid Besmayah. Motiveringen är att uppdraget snart är slutfört. Det har bestått i att utbilda den irakiska armen samt irakisk polis. Sedan 2015 har mer än 50 000 irakiska soldater och poliser tränats vid den spanska basen, som bär namnet Gran Capitán.

I Afghanistan planeras att helt dra tillbaka de återstående spanska trupperna till slutet av året eller senast i början av 2021. Det skulle därmed ske tidigare än den tidsplan som USA avtalat med talibanerna, för att lämna landet.