De spanska fängelsemyndigheterna har utfärdat nya direktiv, efter bland annat ett utfall i Författningsdomstolen. Den gav 2017 en intern i Córdoba rätt, när denne överklagade att fängelset nekade möjligheten till en intervju. De spanska fängelseanstalterna är traditionellt mycket slutna och det har varit i princip omöjligt för journalister att beviljas inträde för att träffa interner.

Reformen har avtalats mellan fängelsemyndigheterna och det spanska journalistförbundet. Förhandlingarna tog vid i juni 2018, så snart den nytillträdda socialistregeringen utsåg en ny generaldirektör för landets anstalter.