Om detta är den nya normaliteten skriver nog alla Málagabor upp sig direkt. Först vann en person i fredags 19 juni nära 250 000 euro i ONCE:s El Sueldazo. Lotten hade sålts nära busstationen.

Detta var dock endast uppvärmningen, för på lördagen föll två miljonvinster i provinshuvudstaden. Den ena åter genom ONCE, där tio personer som köpt var sin andel av storvinsten med alla fem siffror rätt vann. Nio av dem fick vardera 20 000 euro, men den tionde kammade hem den verkliga storvinsten. Rätt nummer och även serie berättigar nämligen till ONCE:s så kallade ”Sueldazo” (Jättelön). Den består dels av en direktvinst på 300 000 euro samt dels 5 000 euro i månaden under 20 års tid. Allt som allt 1,5 miljoner euro.

En annan person kammade samma dag hem drygt 1,3 miljoner euro, denna gång på La Primitiva. Ingen hade alla rätt plus tilläggsnummer, men alla sex grundsiffror rätt räckte för miljonvinsten.