Det första fallet registrerades och isolerades 22 juni. Igår befanns ytterligare en person i centret smittad och på tisdagen styrkte PCR-tester ytterligare sju smittfall. Centret har försatts i karantän och enligt Diario Sur befinns upp till hundra personer har varit i nära kontakt med de smittade. De är nu under observation och väntas genomgå PCR-test inom kort.

Myndigheterna uppger att de är redo för denna typ av situationer och framhäver hur snabbt PCR-tester genomförts och centret försatts i karantän.