Enligt spanska centralbanken rasar bruttonationalprodukten BNP med mellan 16 och 21,8 procent under årets andra kvartal. Sammanslaget med nedgången på 5,4 procent under första kvartalet, innebär det en förlust i den ekonomiska aktiviteten på nästan 82 miljarder euro. Det är endast sju miljarder mindre än den totala underskottet för åren 2008 till 2013.

Spanien är så här långt ett av de värst ekonomiskt drabbade länderna av coronakrisen. Som en jämförelse låg det genomsnittliga BNP-fallet i eurozonen första kvartalet på 3,6 procent.

Det totala raset för årets första halvår uppges vara det största i modern historia och har dessutom skett på endast 3,5 månader. Centralbankens prognos för hela 2020 pekar på en nedgång i BNP på mellan nio och 15,1 procent, motsvarande mellan 112 och 188 miljarder euro.

Enligt en rapport om den ekonomiska påverkan som Covid-19 haft på företagen, som återges i tidningen El Público, har 80 procent av de spanska företagen ökat sina skulder. Mer än 85 procent har fått försämrad likviditet. Värst drabbade är familjeföretag och nystartade företag. Och för 90 procent har lönsamheten sjunkit. Mindre företag har haft svårare för att få hjälp med finansiering, trots de statligt garanterade lånen (ICO) och studien pekar på tendenser av ökad insolvens och större andel obetalda fakturor.