Spanjorernas oro för pandemin är väldigt stor, så pass att 62 procent anser att myndigheterna borde vidta ännu hårdare kontroll- och isoleringsåtgärder för att stoppa spridningen och tackla smitthärdarna. Mindre än en tredjedel anser att de aktuella åtgärderna är tillräckliga. Det visar den senaste gallupundersökningen som genomförs av CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) och som återges i tidningen Diario Sur.

Även om många spanjorer efterfrågar tuffare tag så håller de i generella termer med de åtgärder som hittills vidtagits. Mer än 88 procent tycker att karantänen och den begränsade rörligheten var nödvändiga tilltag för att stoppa virusets framfart. Nästan alla spanjorer (94,9 procent) är oroliga eller mycket oroliga för pandemin, trots att den första vågen är avklarad och vi befinner oss i den nya normaliteten. Siffran är dock något lägre jämfört med för en månad sedan då den låg på 96,9 procent.

Åtta av tio tillfrågade anser att konsekvenserna av pandemin kommer att bli mycket allvarliga. Även denna siffra har sjunkit något de senaste veckorna. Fler spanjorer oroar sig mer för de hälsorelaterade konsekvenserna av Covid-19 (44,7 procent) än för de ekonomiska eller arbetsrelaterade effekterna (26,5 procent). Studien genomfördes mellan 1 och 9 juli, över hela landet.