Familjen Pujol Ferrusola utnyttjade sin priviligierade position i det katalanska politiska, sociala och ekonomiska livet under decennier för att samla på sig en orimligt stor förmögenhet, som är direkt kopplad till korrupt verksamhet. Så inleds den mer än 500 sidor långa rapporten som sätter punkt för åtta års utredning av Jordi Pujol och hans familj. Utredningsdomaren i federala domstolen Audiencia Nacional, José de la Mata, anser att det finns tillräckliga bevis för att åtala familjen för att ha utgjort en kriminell organisation och ligga bakom penningtvätt, skattebrott och dokumentförfalskning.

Utredningsrapporten beskriver en mängd illegala penningtransaktioner som skulle förklara familjen Pujols förmögenhet. José de la Mata avvisar med bestämdhet att pengarna skulle komma från ett arv från den före detta regionapresidentens far, som familjen själv hävdat. Han menar tvärtom att det finns starka bevis för att så ej är fallet och att pengarna istället har tre olika ursprung. Å ena sidan kom de från företag som utbetalade miljonbelopp till familjen Pujol – genom olika bolagsstrukturer, skatteparadis och avtalsformler – som ersättning för motprestationer i form av exempelvis ändringar i stadsplanen och olika tillstånd. Å andra sidan utgjorde de rena mutor från personer som ville ställa sig in hos familjen eller upprätthålla en god relation inför framtida anbudsförfarande, kontrakt och politiska tjänster. Det tredje ursprunget är okänt, men enligt domaren är det uteslutet att det är ett arv.

Enligt domstolen uppfyller verksamheten kraven för att klassas som kriminell organisation med ett flertal hierarkiska nivåer, en planerad struktur och varaktighet över tid, från det att det första bankkontot i Andorra öppnades 1992 tills familjen avslutade det sista 2014. Föräldrarna uppges ha fungerat som ledare, barnen följde deras instruktioner med äldste sonen som mellanchef, som delade ut pengarna mellan syskonens olika konton i Andorra.

Förutom familjen Pujol Ferrusola kommer ytterligare 18 personer att åtalas misstänkta för delaktighet i den illegala verksamheten på olika sätt, däribland Jordi Pujols exhustru, Mercé Gironés.