VP Bank stärker sin position på den nordiska marknaden och förvärvar kundverksamheten hos Luxemburgbaserade Private Bank Öhman Bank, från den svenska finansgruppen Öhman. Avtalet innebär övertagandet av ett team på elva personer samt kundtillgångar på 760 miljoner euro.

Transaktionen ska vara klar senast 1 januari 2021. Kunderna, de flesta skandinaviska entreprenörer och investerare, kommer även fortsättningsvis få hjälp av sin personliga rådgivare i Luxemburg.
– Affären med Öhman Bank är ett bevis på VP Banks tillväxtambitioner och bidrar till att signifikativt utveckla VP Bank´s resurser på den skandinaviska marknaden, säger Thomas Westh Olsen, styrelsemedlem i VP Bank (Switzerland) AG och långvarig sponsor för Sydkusten Trophy.

Köpet av Öhman Bank i Luxemburg är inte den första expansionen som VP Bank gör på den skandinaviska marknaden. Redan 2018 övertog VP Bank Carnegie´s fonder i Luxemburg och förra året köpte banken även Catella Bank S.A. Luxembourg.

Mer information: https://www.vpbank.com