Expertsvar:2020-07-21 21:27:05

De två första bekräftade fallen av Covid-19 i Spanien var dels en tysk man på La Gomera 31 januari samt en brittisk man på Mallorca drygt en vecka senare. I båda fallen isolerades patienterna och friskförklarades senare, utan att andra fall registrerades. I slutet av februari uppstår så en en härd på ett hotell på Tenerife och senare på spanska fastlandet. Du kan följa hela tidslinjen i Sydkustens nyhetsticker:
https://www.sydkusten.es
Mats Björkman/Sydkusten