Kommunen har gått ut med en särskild påminnelse till kommuninvånarna om att det är förbjudet att bada när den röda flaggan är hissad, efter att ett flertal personer brutit mot regeln den senaste tiden. Sanktionerna höjs också för att stävja öveträdelser och böterna uppgår nu till mellan 700 och 1 500 euro.

Kommunalrådet med ansvar för stränderna, Javier Hidalgo, förklarar att kommunen valt att ta i med hårdhandskarna för att undvika incidenter vid höga vågor och kraftiga strömmar. Han menar att de som badar trots förbudet utsätter inte bara sig själva, utan även räddningspersonal för stora säkerhetsrisker.
– Det är allas vårt ansvar att Fuengirola fortsätter att vara ett säkert resmål, säger Hidalgo.