Regionalpresidenten Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) träffade borgmästarna från regionens åtta provinshuvudstäder måndag 27 juli för att diskutera åtgärder för utelivet nattetid. De var alla eniga om att införa ett totalförbud för det sporadiska gatufestandet, kallat ”botellón”, så länge pandemin pågår.

Gatufestandet kommer nu klassas som ”skadlig, farlig och ohälsosam aktivitet”, vilket ger polisen större möjligheter att ingripa för att skingra folksamlingar av personer som dricker alkohol i parker och på ödetomter. Dessa ”botellones” är förbjudna enligt lag redan sedan 2006, men regelverket har varit flexibelt och möjliggjort för kommuner att tillåta det på utvalda platser.

Åtgärdspaketet som godkänts innehåller även skärpta restriktioner för barer och nattklubbar för att minska smittrisken. Öppettiderna begränsas till klockan 05.00, servering får ej ske vid bardisk utan endast vid bord samt till grupper om max tolv personer.