Det rör sig om den sämsta dygnssiffran sedan maj månad. Därmed har 15 personer avlidit på öarna i den nya smittvågen och sammanlagt 244 sedan pandemin startade.
Augusti har överträffat alla rekord när det gäller smittspridning, men det senaste dygnet sjönk siffran något till 174 fall.