Polisrapporten citeras av Europa Press och utfärdades 29 oktober 2018. Den berör åter igen den nu häktade polisinspektören José Manuel Villarejo, som skulle ha fått uppdraget att organisera spioneringen på Bárcenas och hans familj. Nära 60 polismän ska ha varit inblandade i övervakningen av familjen och aktionen skedde enligt rapporten med kännedom av ”El Asturiano”, som ska ha varit polisens smeknamn för Rajoy.

Nyckelpersonen i utredningen, som går under namnet ”Kitchen”, är den dåvarande andremannen i inrikesdepartementet, statssekreteraren Francisco Martínez. Han ska ha lett övervakningen av Bárcenas och hans familj på direktiv från sina överordnade och när dessa senare förnekat kännedom ska Martínez ha börjat samarbeta med utredningsdomaren. Domaren ska bland annat ha funnit det styrkt att polisen brukat statliga reservfonder för att muta Bárcenas privata chaufför, i syfte att spåra den känsliga information om Partido Popular som den tidigare kassören haft i sin ägo.

Övervakningen skulle ha startat tio dagar efter att Bárcenas börjat samarbeta med utredningsdomarna och öppet erkänt att Partido Popular haft en B-kassa i mer än 20 års tid.