Den senaste totalsiffran är 10 141, efter att 247 nya fall redovisats 11 september. Det totala antalet aktiva fall uppges vara 6 255.

Gran Canaria upptar mer än två tredjedelar av de aktiva smittfallen, med 4 329, följt av Tenerife med 1 086 och Lanzarote med 579. I dagsläget vårdas 261 personer på sjukhus, av vilka 54 ligger på intensiven.