Sedan den andra smittvågen av Covid-19 slog till mot Balearerna har 46 människor förlorat livet. Av dessa är 32 personer som smittats på ålderdomshem.

Risken för ytterligare dödsfall är stor, då det registrerats flera smitthärdar på vårdhem. Situationen är speciellt bekymmersam i ett hem i Sóller, som ackumulerat 107 Covid-fall.