Efter att ha kontaktats av läsare som vittnade om smittspridning på Sector Alarms kundtjänstkontor i Las Lagunas, har Sydkusten talat med personalchefen Lorena Martínez. Hon bekräftar att tre-fyra personer på kontoret har testats positivt. För att situationen inte ska bli värre, har de skickat hem hela staben.
– Det är precis vad vi gjorde i våras, säger Lorena Martínez. Vi har redan verktygen och infrastrukturen klara. Kunderna märker ingenting alls och vår aktivitet har inte minskat på något vis.

Personalchefen berättar att de började med att utföra smittspårning av de positiva fallen. Personalen testades och även andra personer i de smittades omgivning, men eftersom det numera tar fem-sex dagar att få svar på ett test som görs av privatklinik och minst det dubbla inom den offentliga vården, var de tvungna att vidta andra åtgärder.
– Vården är överbelastad, vi kan inte stödja oss på testverksamheten för att kontrollera smittan. För att undvika fler fall har vi istället valt att återgå till distansarbete som förebyggande åtgärd, säger Martínez.