Beslutet att ingripa i det privata vårdhemmet Bell Entorn togs 20 september, efter att två dödsfall registrerats. Ett dygn senare var siffran uppe i åtta dödsoffer.