Hälsovårdsmyndigheten förklarar den låga andelen inlagda patienter med smittspårningen, som uppges upptäcka uppemot 95 procent av de asymtomatiska fallen. Enligt hälsovårdsmyndighetens statistik från 24 september, har mindre än fem procent av de registrerade fallen i Málaga behövt läggas in på sjukhus. Det är lägre än det andalusiska snittet på 6,5 procent och betydligt under de värst drabbade provinserna Córdoba och Sevilla, båda på nio procent.

Enligt regionalmyndighetens hälsodelegat i Málaga, Carlos Bautista, beror det på att smittspårningen fungerar väl i Málaga.
– Vi upptäcker 90-95 procent av de asymtomatiska fallen vilket förhindrar att hälsoeffekten blir så allvarlig som i våras då det gjordes betydligt färre PCR-tester, citeras han i La Opinión de Málaga.
Bautista menar att vi har primärvården att tacka för att så många fall upptäcks innan de hinner smitta personer i riskgrupper. Det är de som oftast behöver sjukhusvård.

Antalet inlagda patienter har dock ökat konstant sedan början av sommaren. I slutet av september ligger totalt 200 personer inlagda i Málaga för Covid-19, ett 30-tal av dem får intensivvård. I april låg som mest över 400 patienter inlagda samtidigt med allvarliga symtom. Medelåldern på de patienter som lagts in på regionalsjukhuset i Málaga, ett av de andalusiska sjukhus som har behandlat flest Covid-patienter, ligger sedan i juni på 60,5 år. På intensiven är medelåldern bland Covid-patienterna 66 år, även om det finns patienter i åldersspannet mellan 28 och 84 år.