Sedan pandemin startade har 13 269 fall av Covid-19 registrerats på öarna. Det innebär att de aktiva fallen i dagsläget utgör mer än hälften.

Det senaste dygnet registrerades 163 nya smittfall samt ytterligare två dödsfall. På sjukhusen vårdas i dagsläget 282 patienter för Covid-19, av vilka 72 är inlagda på intensiven.