Muñoz är även senatsledamot och har särskilt rättsskydd, vilket innebär att endast Högsta domstolen har kompetenser att inleda en eventuell process mot henne. Den har dock bordlagt fallet med bland annat argumentet att det inte är borgmästarens uppgift varken att föra protokoll eller kontrollera så att eventuella fel ej begås.

Statsåklagarämbetet i Marbella inledde på eget initiativ en undersökning om misstänkt manipulation av stadsplanen, en process som oppositionspartiet PSOE och privata organisationer senare anslöt sig till med egna åtal. Muñoz anklagades för att ha ändrat stadsplanen på eget bevåg för att möjliggöra att flera områden vid kommungränsen till Benahavís efterskänktes till den senare. Detta skulle enligt de nu nedlagda åtalen ha skett för att gynna anhöriga, som äger tomter där.

Sydkusten har tidigare intervjuat borgmästaren om anklagelserna:
https://www.sydkusten.es