Arrangörerna av karnevalen i Las Palmas väljer att helt ställa in det årliga firandet. Beslutet fattas endast dagar efter att samma beslut fattats på Tenerife.

Inledningsvis planerades att senarelägga karnevalen i Las Palmas 2021 till maj, men den möjligheten har slutligen avfärdats på grund av prognoserna för coronapandemin.