Enligt deltagarna i enkäten slutade de röka tack vare en större riskmedvetenhet och för att de var rädda att smittas och utveckla allvarligare symptom. Samtidigt som 10,2 procent av rökarna fimpade helt, började dock 5,4 procent av dem som inte rökt innan nödläget, att göra det. En del av dem gjorde det för första gången, medan andra hade slutat men började igen.

De allra flesta rökarna i studien, 73,5 procent, fortsatte att bolma som vanligt och ökade dessutom antal cigaretter per dag, på grund av den ökade stressnivån. I vissa fall tredubblades tobakskonsumtionen. Drygt 15 procent minskade sin konsumtion och tio procent valde alltså att sluta helt. Minskningen noterades främst bland ungdomar, studerande, permitterade arbetare och personer som bor tillsammans med sin familj.

Enkäten genomfördes mellan 4 och 22 maj bland totalt 24 386 personer. Resultatet presenterades 14 oktober i samband med en kongress om förebyggande arbete och kontroll av tobak.