Dödstalet i provinsen är uppe i 88 hittills i oktober och 463 sedan pandemin startade. Det senaste dygnet har det även registrerats 306 nya smittfall, vilket var 101 fler än föregående dag.

Trots de dystra siffrorna är tendensen på Costa del Sol positiv. Antalet friskförklarade överstiger sedan en tid de nya smittfallen och uppgick senaste dygnet till 406 personer.