På sociala nätverk kan man konstant läsa inlägg från skandinaver som anklagar de spanska myndigheterna, främst vänsterregeringen, för diktaturfasoner. Det görs även diverse vettlösa likställningar mellan den nuvarande regeringen och Franco samt fascisterna. Det senare har jag just behandlat i en vlogg för prenumeranter på SK Premium.

I detta blogginlägg vill jag behandla hur orimligt det är att anklaga en demokratisk regering för att närmast godtyckligt inskränka medborgarnas rörelsefrihet och verksamheternas möjlighet att hålla öppet. Det är nämligen precis tvärt om. Är det något som haltar i en demokrati så är det att många folkvalda släpar fötterna när de är tvungna att vidtaga åtgärder som kan kosta dem röster. Och att isolera hela samhällen samt inskränka verksamheter står ganska högt på den listan.

Sanningen är den att ända sedan pandemin startade så har alla åtgärder och restriktioner vidtagits på tok för sent. Så även denna gång. Alla initiativ för att begränsa smittspridningen har en fördröjd effekt på minst två veckor, så såvida de inte införs med framförhållning kommer de aldrig ha avsedd effekt.

Den galopperande smittspridningen under senhösten var inte tillräcklig för att makthavarna skulle vidtaga resoluta åtgärder. Det som satt eld i baken på både centralregeringen och de autonoma regionerna är synen av hur sjukhusbäddarna, speciellt på intensiven, sinar i ett rasande tempo.

Det mesta tyder på att vi går mycket svåra veckor och månader till mötes och att många människoliv kommer att gå förlorade för att de nuvarande restriktionerna inte vidtagits tidigare. Men det är heller inte enkelt för en demokratisk makthavare som önskar bli omvald att vidtaga impopulära åtgärder, när krissituationen ännu inte är uppenbar. För då ställer sig gaphalsarna genast på barrikaderna och skriker ”diktatur” och ”fascister”.

Med facit i hand hade nog tusentals liv räddats om Spanien infört lock dock redan i början av mars. Men gissa hur kritiken hade låtit då, när den fortfarande hörs trots att verkligheten nu hunnit ikapp oss.