Banco Santander genomgår en omorganisation som har accelererat sedan det nya nationella nödläget. Banken har hittills stängt 400 kontor, medan 150 endast öppnar två dagar i veckan. De utgör 18 procent av totalen. Än så länge har förändringarna inte lett till några uppsägningar men 3 november inledde banken förhandlingar med fackförbunden och mer än 2.000 personer kan komma att förlora sina jobb.

Pandemin och den ekonomiska krisen, i kombination med de teknologiska framstegen, har minskat behovet av fysiska kundkontor. Enligt tidningen El País kommer banken att övergå till en modell med färre och större kontor, med mer personal och fokus på produktrådgivning. Santander uppges ha haft ett överskott av kontor sedan köpet av Banco Popular 2017.