En av de omständigheter som väckte mest reaktioner i början av pandemin var hur bristfällig beredskapen var på de spanska vårdhemmen och hur uppemot 20.000 åldringar förlorade livet, ofta ensamma och under omänskliga förhållanden.

Siffror som redovisas av tidningen El Diario pekar på att situationen inte är mycket bättre under den andra vågen. Av de 6.862 dödsfall som registrerats mellan 31 juli och 30 oktober ska uppemot hälften vara personer som smittats på vårdhem.

Smittskyddschefen Fernando Simón konstaterar att det fortfarande uppstår många smitthärdar på vårdhem, men betonar samtidigt att protokollen blivit mycket bättre och att smittspridningen i anstalterna begränsas i betydligt högre utsträckning än i våras.