Sedan pandemin startade har 392 personer förlorat livet på öarna, 164 av dem under den andra vågen. Det finns dock flera tecken på att smittspridningen är på väg att avta. Det senaste dygnet registrerades 205 nya Covid-fall och smittfrekvensen har sjunkit till 268, per 100.000 invånare.

Belastningen på vården sjunker även något, med 215 inlagda coronapatienter i dagsläget, vilket är tio färre än dygnet före. Av dessa vårdas 54 på intensiven.