Det valencianska hälsorådet Ana Barceló uppger att situationen är under kontroll och poängterar att inga patienter behövts flyttas till andra sjukhus. Hon betonar att sjukhuset har möjlighet att utöka antalet IVA-platser vid behov.

Tendensen uppges annars vara positiv, då det totala antalet inlagda Covid-patienter på sjukhuset generellt sjunkit, liksom antalet smittfall i området Vega Baja.