Regionalpresidenten Juanma Moreno kommer 22 november offentliggöra vilka restriktioner som ska gälla fortsättningsvis och förhoppningarna om lättnader är få. Moreno sa själv 20 november att restriktionerna kommer att bli långvariga och han uttryckte förståelse för att de är både impopulära och ibland kan upplevas som motstridiga.

Sanningen är dock den att de senaste skärpningarna endast lyckats pressa med smittfrekvensen i de fyra värst drabbade provinserna Granada, Sevilla, Jaén och Córdoba. I de övriga fyra har den stigit de senaste två veckorna.
Granadaprovinsen, som upplever de hårdaste åtgärderna, har sedan de senaste restriktionerna infördes pressat ned smittfrekvensen från 1.215 per 100.000 invånare till 864. Jaén har gått från 840 till 694, Córdoba från 637 till 448 och Sevilla från 614 till 507.

I den andra vågskålen finns Huelva med en ökning under samma period från 489 till 505, Cádiz från 356 till 480 och Almería från 403 till 442. Málaga har en närmast oförändrad smittfrekvens, som också är den lägsta i regionen, 300 mot tidigare 299. Samtliga provinser överstiger dock 250-gränsen som markerar extrem smittrisk.

Den viktigaste siffran i dagsläget, gällande antalet inlagda Covid-patienter, visar en svagt positiv tendens. Antalet inlagda har sjunkit i Andalusien från 3.335 den 9 november till 2.947. Däremot har antalet Covid-patienter ökat i både Málagaprovinsen, Cádiz och Almería. Málaga har i dagsläget 378 inlagda för Covid-19, mot 367 den 9 november.

Det senaste dygnet har för övrigt fem nya dödsfall registrerats i provinsen och 50 dödsoffer i hela regionen.